Báo giá sản phẩm

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Giá bán (Đã bao gồm VAT)
Máy lạnh
1 Máy Lạnh Funiki SC18MMC (2.0Hp) SC18MMC Funiki Liên hệ
2 Máy Lạnh Funiki SC12MMC (1.5Hp) SC12MMC Funiki Liên hệ
3 Máy Lạnh Funiki SC09MMC (1.0Hp) SC09MMC Funiki Liên hệ
4 Máy Lạnh inverter Hitachi RAS-X13CGV/RAC-SX13CGV (1.5Hp) RAS-X13CGV/RAC-SX13CGV Hitachi Liên hệ
5 Máy Lạnh Hitachi RAS-SD10CD (1.5Hp) RAS-SD10CD Hitachi Liên hệ
6 Máy Lạnh Inverter Hitachi RAS-X10CGV (1.0Hp) RAS-X10CGV Hitachi Liên hệ
7 Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG (1.0Hp) RAS-F10CG Hitachi 6.400.000đ
8 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM-A1 (1.0Hp) ESM09CRM-A1 Electrolux Liên hệ
9 Máy lạnh Electrolux ESM12CRM-A1 (1.5Hp) ESM12CRM-A1 Electrolux Liên hệ
10 Máy lạnh Electrolux ESM12CRM-A4 (1.5Hp) ESM12CRM-A4 Electrolux Liên hệ
11 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM-A4 (1.0Hp) ESM09CRM-A4 Electrolux Liên hệ
12 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM-A3 (1.0Hp) ESM09CRM-A3 Electrolux Liên hệ
13 Máy lạnh Electrolux ESM18CRM-A1 (2.0Hp) ESM18CRM-A1 Electrolux Liên hệ
14 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-A1 (2.0Hp) ESV18CRO-A1 Electrolux 12.700.000đ
15 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRO-A1 (1.5Hp) ESV12CRO-A1 Electrolux 8.200.000đ
16 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRO-A1 (1.0Hp) ESV09CRO-A1 Electrolux 7.200.000đ
17 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-D1 (2.0Hp) ESV18CRO-D1 Electrolux Liên hệ
18 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRO-D1 (1.5Hp) ESV12CRO-D1 Electrolux Liên hệ
19 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRO-D1 (1.0Hp) ESV09CRO-D1 Electrolux Liên hệ
20 Máy Lạnh Inverter Electrolux ESV12CRK-A2 (1.5Hp) ESV12CRK-A2 Electrolux Liên hệ
21 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRK-A3 (2.0Hp) ESV18CRK-A3 Electrolux Liên hệ
22 Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV09CRK-A2 (1.0 Hp) ESV09CRK-A2 Electrolux Liên hệ
23 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRK-A4 (1.5Hp) ESV12CRK-A4 Electrolux Liên hệ
24 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRK-A1 (1.5Hp) ESV12CRK-A1 Electrolux Liên hệ
25 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRK-A4 (1.0Hp) ESV09CRK-A4 Electrolux Liên hệ
26 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRK-A1 (1.0Hp) ESV09CRK-A1 Electrolux Liên hệ
27 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRK-A1 (2.0Hp) ESV18CRK-A1 Electrolux Liên hệ
28 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRK-A4 (2.0Hp) ESV18CRK-A4 Electrolux Liên hệ
29 Máy Lạnh Midea MSMA-18CRN1 (2.0Hp) MSMA-18CRN1 Midea Liên hệ
30 Máy lạnh Midea Inverter MSMAI-10CRDN1 (1.0Hp) MSMAI-10CRDN1 Midea Liên hệ
31 Máy lạnh Midea Inverter MSMAI-13CRDN1 (1.5Hp) MSMAI-13CRDN1 Midea Liên hệ
32 Máy lạnh Midea MSMA3-10CRN1 (1.0Hp) MSMA3-10CRN1 Midea Liên hệ
33 Máy lạnh Midea MSMA3-18CRN1 (2.0Hp) MSMA3-18CRN1 Midea Liên hệ
34 Máy lạnh Midea Inverter MSMAIII-10CRDN1 (1.0Hp) MSMAIII-10CRDN1 Midea Liên hệ
35 Máy lạnh Midea Inverter MSMAIII-13CRDN1 (1.5Hp) MSMAIII-13CRDN1 Midea Liên hệ
36 Máy lạnh Midea Inverter MSMAIII-18CRDN1 (2.0Hp) MSMAIII-18CRDN1 Midea Liên hệ
37 Máy lạnh Midea Inverter Wifi MSVP-10CRDN1 (1.0Hp) MSVP-10CRDN1 Midea Liên hệ
38 Máy lạnh Midea Inverter Wifi MSVP-13CRDN1 (1.5Hp) MSVP-13CRDN1 Midea Liên hệ
39 Máy Lạnh CONCEPT 1 chiều EC-18TL11 (2.0Hp) EC-18TL11 Casper Liên hệ
40 Máy Lạnh CONCEPT 1 chiều EC-24TL11 (3.0Hp) EC-24TL11 Casper Liên hệ
41 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13APB V13APB Liên hệ
42 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T43KD2H5 inverter CS-T43KD2H5 Panasonic Liên hệ
43 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T34KD2H5 inverter CS-T34KD2H5 Panasonic Liên hệ
44 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T24KD2H5 inverter CS-T24KD2H5 Panasonic Liên hệ
45 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T19KD2H5 CS-T19KD2H5 Panasonic Liên hệ
46 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP) SRR60ZM-S Mitsubishi Heavy 11.850.000đ
47 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP) SRR50ZM-S Mitsubishi Heavy 10.950.000đ
48 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP) SRR35ZM-S Mitsubishi Heavy 10.300.000đ
49 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP) SRR25ZM-S Mitsubishi Heavy 9.650.000đ
50 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG90ELC3 (10.0Hp) - 3 pha ARG90ELC3 General Liên hệ
51 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG60AUAK (6.5Hp) - 3 pha ARG60AUAK General Liên hệ
52 Máy lanh giấu trần ống gió ARG45ALC3 (5.0Hp) - 3 Pha ARG45ALC3 General Liên hệ
53 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG36ALD3 (4.0Hp) - 3 pha ARG36ALD3 General Liên hệ
54 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG30ALC (3.5Hp) ARG30ALC General Liên hệ
55 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM100CR-S5 (4.0Hp) FDUM100CR-S5 Mitsubishi Electric Liên hệ
56 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG25ALC (3.0Hp) ARG25ALC General Liên hệ
57 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG18ALCH (2.0Hp) ARG18ALCH General Liên hệ
58 Máy lạnh áp trần Midea MUB-60CR (6.0Hp) - 3 pha MUB-60CR Midea 33.750.000đ
59 Máy lạnh áp trần Midea MUB-50CR (5.0Hp) - 3 pha MUB-50CR Midea 32.000.000đ
60 Máy lạnh áp trần Midea MUB-36CR (4.0Hp) MUB-36CR Midea 27.850.000đ
61 Máy lạnh áp trần Midea MUB-28CR (3.0Hp) MUB-28CR Midea 20.650.000đ
62 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV (1.0Hp) Inverter - Gas R32 CTKM25RVMV Daikin 3.900.000đ
63 Dàn nóng Multi Daikin 3MKM52RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 3MKM52RVMV Daikin 23.800.000đ
64 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV (1.5Hp) Inverter - Gas R32 CTKM35RVMV Daikin 4.200.000đ
65 Dàn nóng Multi Daikin 4MKM68RVMV (3.0Hp) Inverter - Gas R32 4MKM68RVMV Daikin 29.200.000đ
66 Máy lạnh Daikin FTKZ50VVMV (2.0Hp) Inverter 5 chuẩn FTKZ50VVMV Daikin 26.400.000đ
67 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 CTKM50RVMV Daikin 6.700.000đ
68 Máy lạnh Daikin FTKZ35VVMV (1.5Hp) Inverter 5 chuẩn FTKZ35VVMV Daikin 17.700.000đ
69 Dàn nóng Multi Daikin 4MKM80RVMV (3.5Hp) Inverter - Gas R32 4MKM80RVMV Daikin 34.100.000đ
70 Máy lạnh Daikin FTKZ25VVMV (1.0Hp) Inverter 5 chuẩn FTKZ25VVMV Daikin 14.900.000đ
71 Máy lạnh Daikin FTKM71SVMV (3.0Hp) Inverter cao cấp R32 FTKM71SVMV Daikin 39.500.000đ
72 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha FVPGR20NY1-3pha Daikin 157.800.000đ
73 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM71RVMV (3.0Hp) Inverter - Gas R32 CTKM71RVMV Daikin 8.500.000đ
74 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM60RVMV (2.5Hp) Inverter - Gas R32 CTKM60RVMV Daikin 8.400.000đ
75 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha FVPGR18NY1-3pha Daikin 150.800.000đ
76 Máy lạnh Daikin FTKM60SVMV (2.5Hp) inverter cao cấp R32 FTKM60SVMV Daikin 35.000.000đ
77 Dàn nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV (4.0Hp) Inverter - Gas R32 5MKM100RVMV Daikin 41.700.000đ
78 Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV (2.0Hp) inverter cao cấp R32 FTKM50SVMV Daikin 25.050.000đ
79 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1 (15.0Hp) - 3 Pha FVPGR15NY1-3pha Daikin 137.200.000đ
80 Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp R32 FTKM35SVMV Daikin 16.450.000đ
81 Dàn nóng Multi Daikin S MCK50RVMV (2.0Hp) Inverter MCK50RVMV Daikin Liên hệ
82 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1 (13.0Hp) - 3 Pha FVPGR13NY1-3pha Daikin 118.800.000đ
83 Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp R32 FTKM25SVMV Daikin 13.700.000đ
84 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin S CTKC35RVMV (1.5Hp) Inverter CTKC35RVMV Daikin Liên hệ
85 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1 (10.0Hp)- 3 Pha FVPGR10NY1-3pha Daikin 87.900.000đ
86 Dàn lạnh treo tường Daikin Multi S CTKC25RVMV (1.0Hp) Inverter FTKC25VM Daikin Liên hệ
87 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1 (10.0Hp) - 3 Pha FVGR10NV1-3pha Daikin 85.700.000đ
88 Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV (3.0Hp) Inverter cao cấp R410A FTKS71GVMV Daikin 32.450.000đ
89 Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi Multi LG AMNC30GTTA0 + PT-TAHW0 (3.0Hp) Inverter AMNC30GTTA0 + PT-TAHW0 LG Liên hệ
90 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YN-5 (2.5Hp)inverter sang trọng SRK24YN-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
91 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp) FHNQ13MV1 Daikin 15.350.000đ
92 Dàn nóng Multi Daikin 3MKS50ESG (2.0Hp) Inverter 3MKS50ESG Daikin 23.500.000đ
93 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1 (8.0Hp) - 3 Pha FVGR08NV1-3pha Daikin 84.600.000đ
94 Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV (2.5Hp) inverter cao cấp R410A FTKS60GVMV Daikin 28.800.000đ
95 Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi Multi LG AMNC24GTTA0 + PT-TAHW0 (2.5Hp) Inverter AMNC24GTTA0 + PT-TAHW0 LG 10.400.000đ
96 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp) FHNQ18MV1 Daikin 19.400.000đ
97 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM (1.0Hp) Inverter FTKS25DVM Daikin 4.100.000đ
98 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1 (6.0Hp) - 3 Pha FVGR06NV1-3pha Daikin 70.400.000đ
99 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 (2.0Hp) Inverter cao cấp SRK18YL-S5 Mitsubishi Heavy 19.500.000đ
100 Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV (2.0Hp) Inverter cao cấp R410A FTKS50GVMV Daikin Liên hệ
101 Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi Multi LG AMNC18GTTA0 + PT-TAHW0 (2.0Hp) Inverter AMNC18GTTA0 + PT-TAHW0 LG 9.900.000đ
102 Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 (3.0Hp) inverter APNQ30GR5A3 LG 28.700.000đ
103 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-3 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-3 pha Daikin 52.100.000đ
104 Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió FDBNQ09MV1 (1.0Hp) FDBNQ09MV1 Daikin Liên hệ
105 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp) FHNQ21MV1 Daikin 23.400.000đ
106 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ25BV1B9 (1.0Hp) Inverter FFQ25BV1B9 Daikin 8.800.000đ
107 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1 (5.0Hp) - 3 Pha FVGR05NV1-3pha Daikin 62.500.000đ
108 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) Inverter cao cấp SRK13YL-S5 Mitsubishi Heavy 13.000.000đ
109 Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp R410A FTKS35GVMV Daikin Liên hệ
110 Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi Multi LG AMNC12GTUA0 + PT-UAHW0 (1.5Hp) Inverter AMNC12GTUA0 + PT-UAHW0 LG 8.500.000đ
111 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-1 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-1 pha Daikin 49.500.000đ
112 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ13MV1 (1.5 Hp) FDBNQ13MV1 Daikin Liên hệ
113 Máy lạnh Toshiba RAS-H18C2KCVG-V (2.0Hp) inverter RAS-H18C2KCVG-V Toshiba 15.200.000đ
114 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter SRK25ZS-S Mitsubishi Heavy 4.650.000đ
115 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp) FHNQ24MV1 Daikin 26.500.000đ
116 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB (1.0Hp) Inverter FDKS25CAVMB Daikin 8.300.000đ
117 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 3 pha FVQ140CVEB-3pha Daikin 62.200.000đ
118 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 (1.0Hp) Inverter cao cấp SRK10YL-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
119 Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp R410A FTKS25GVMV Daikin 11.250.000đ
120 Dàn lạnh âm trần 1 hướng thổi Multi LG AMNC09GTUA0 + PT-UAHW0 (1.0Hp) Inverter AMNC09GTUA0 + PT-UAHW0 LG 7.900.000đ
121 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-3 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-3 pha Daikin 47.950.000đ
122 Máy lạnh Panasonic Inverter XU24UKH-8 (2.5Hp) XU24UKH-8 Panasonic Liên hệ
123 Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp) Inverter tiêu chuẩn FTKC71UVMV Daikin 30.050.000đ
124 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ18MV1 (2.0 Hp) FDBNQ18MV1 Daikin Liên hệ
125 Máy lạnh Toshiba RAS-H13C1KCVG-V (1.5Hp) inverter RAS-H13C1KCVG-V Toshiba 10.300.000đ
126 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter SRK35ZS-S Mitsubishi Heavy 5.150.000đ
127 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp) FHNQ30MV1 Daikin 26.900.000đ
128 Dàn nóng Multi Daikin 3MKS71ESG (3.0Hp) Inverter 3MKS71ESG Daikin 28.800.000đ
129 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 1 pha FVQ140CVEB-1pha Daikin 59.500.000đ
130 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp) SL-2AKLDR1.TH Mitsubishi Electric 21.900.000đ
131 Dàn lạnh âm trần ống gió Multi LG AMNQ28GL3A0 (3.0Hp) Inverter AMNQ28GL3A0 LG Liên hệ
132 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA60RV1V (2.5Hp) Inverter - Gas R32 FFA60RV1V Daikin 13.100.000đ
133 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-1 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-1 pha Daikin 45.500.000đ
134 Máy lạnh Panasonic Inverter XU18UKH-8 (2.0Hp) XU18UKH-8 Panasonic 20.300.000đ
135 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YW-S5 (1.0Hp) inverter- sang trọng SRK10YW-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
136 Máy lạnh Daikin FTKA60UAVMV (2.5Hp) Inverter tiêu chuẩn FTKC60TVMV Daikin 26.400.000đ
137 Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 (2.5Hp) FDBNQ21MV1 Daikin Liên hệ
138 Máy lạnh Toshiba RAS-H10X3KCVG-V (1.0Hp) inverter RAS-H10X3KCVG-V Toshiba 8.800.000đ
139 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn FDE71VG Mitsubishi Heavy 34.600.000đ
140 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter SRK50ZS-S Mitsubishi Heavy 7.400.000đ
141 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp) FHNQ36MV1 Daikin 30.500.000đ
142 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM (1.5Hp) Inverter FTKS35DVM Daikin 4.400.000đ
143 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 1 pha FVQ125CVEB-1 pha Daikin 54.700.000đ
144 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2BAKLCM (2.0Hp) PL-2BAKLCM (2.0Hp) Mitsubishi Electric Liên hệ
145 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 (2.5Hp) inverter - sang trọng SRK24YW-W5 Mitsubishi Heavy 22.100.000đ
146 Dàn lạnh âm trần ống gió Multi LG AMNQ24GL3A0 (2.5Hp) Inverter AMNQ24GL3A0 LG 10.900.000đ
147 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-3 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-3 pha Daikin 43.900.000đ
148 Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H10HKCVG-V (1.0 Hp) RAS-H10HKCVG-V Toshiba 7.500.000đ
149 Máy lạnh Daikin FTKA50UAVMV (2.0Hp) Inverter tiêu chuẩn FTKA50UAVMV Daikin 17.500.000đ
150 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 1 Pha FVRN100BXV1V Daikin 33.200.000đ
151 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ26MV1 (3.0Hp) FDMNQ26MV1 Daikin Liên hệ
152 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn FDC90 Mitsubishi Heavy 41.500.000đ
153 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter SRK60ZMX-S Mitsubishi Heavy 8.650.000đ
154 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp) FHNQ42MV1 Daikin 33.400.000đ
155 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ35BV1B9 (1.5Hp) Inverter FFQ35BV1B9 Daikin 9.800.000đ
156 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha FVQ100CVEB-1pha Daikin 50.350.000đ
157 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp) PL-2.5BAKLCM Mitsubishi Electric 27.850.000đ
158 Máy lạnh Panasonic U24VKH-8 (2.5 Hp) Inverter cao cấp U24VKH-8 Panasonic 25.250.000đ
159 Dàn lạnh âm trần ống gió Multi LG AMNQ18GL2A0 (2.0Hp) Inverter AMNQ18GL2A0 LG 10.300.000đ
160 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA50RV1V (2.0Hp) Inverter - Gas R32 FFA50RV1V Daikin 11.200.000đ
161 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-1 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-1 pha Daikin 41.700.000đ
162 Máy lạnh Toshiba RAS-H18G2KCVP-V (2.0Hp) Daiseikai inverter RAS-H18G2KCVP-V Toshiba 21.800.000đ
163 Máy lạnh Daikin FTKA35UAVMV (1.5Hp) Inverter tiêu chuẩn FTKA35UAVMV Daikin 10.750.000đ
164 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ30MV1 (3.5Hp) FDMNQ30MV1 Daikin Liên hệ
165 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn FDC100 Mitsubishi Heavy 45.600.000đ
166 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter FDTC25VF Mitsubishi Heavy 7.650.000đ
167 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp) FHNQ48MV1 Daikin 36.300.000đ
168 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25EAVMB (1.0Hp) Inverter FDKS25EAVMB Daikin 8.300.000đ
169 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter FVQ71CVEB Daikin 42.700.000đ
170 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK (3.0Hp) PC-3KAK Mitsubishi Electric 33.250.000đ
171 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp) PL-3BAKLCM Mitsubishi Electric 28.400.000đ
172 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 (2.0Hp) inverter - sang trọng SRK18YW-W5 Mitsubishi Heavy 17.500.000đ
173 Máy lạnh Panasonic U18VKH-8 (2.0Hp) Inverter cao cấp U18VKH-8 Panasonic 18.900.000đ
174 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5 (1.5Hp) inverter - sang trọng SRK13YXP-W5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
175 Dàn lạnh âm trần ống gió Multi LG AMNQ12GL2A0 (1.5Hp) Inverter AMNQ12GL2A0 LG 9.100.000đ
176 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM-3 pha Daikin 37.000.000đ
177 Máy lạnh Daikin FTKA25UAVMV (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn FTKA25UAVMV Daikin 8.750.000đ
178 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp) FDMNQ36MV1 Daikin Liên hệ
179 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE100VG Mitsubishi Heavy 52.400.000đ
180 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter FDTC35VF Mitsubishi Heavy 8.700.000đ
181 Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter FHA50BVMV Daikin 25.500.000đ
182 Dàn nóng Multi Daikin 4MKS80ESG (3.5Hp) Inverter 4MKS80ESG Daikin 33.600.000đ
183 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK (4.0Hp) PC-4KAK Mitsubishi Electric 39.350.000đ
184 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp) PL-4BAKLCM Mitsubishi Electric 33.700.000đ
185 Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp) S18PU1H5 Panasonic 22.600.000đ
186 Máy lạnh Toshiba RAS-H13G2KCVP-V (1.5Hp) Daiseikai inverter 20200703-19 Toshiba 18.100.000đ
187 Máy lạnh Panasonic U12VKH-8 (1.5Hp) Inverter cao cấp U12VKH-8 Panasonic 12.500.000đ
188 Dàn lạnh âm trần ống gió Multi LG AMNQ09GL1A0 (1.0Hp) Inverter AMNQ09GL1A0 LG 8.300.000đ
189 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA35RV1V (1.5Hp) Inverter - Gas R32 FFA35RV1V Daikin 9.600.000đ
190 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM Daikin 35.200.000đ
191 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (5.0Hp) FDMNQ42MV1 Daikin Liên hệ
192 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE100VG-3pha Mitsubishi Heavy 54.350.000đ
193 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter FDTC50VF Mitsubishi Heavy 9.950.000đ
194 Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter FHA60BVMV Daikin 31.800.000đ
195 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM (2.0Hp) Inverter FTKS50FVM Daikin 6.900.000đ
196 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK (5.0Hp) PC-5KAK Mitsubishi Electric 45.400.000đ
197 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp) PL-5BAKLCM Mitsubishi Electric 38.850.000đ
198 Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp) S22PU1H5 Panasonic 24.850.000đ
199 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 (1.0Hp) inverter - sang trọng SRK10YXP-W5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
200 Máy lạnh Daikin FTKJ35NVMVW (1.5Hp) Inverter model Châu Âu FTKJ35NVMVW Daikin 26.950.000đ
201 Máy lạnh Toshiba RAS-H10G2KCVP-V (1.0Hp) Daiseikai inverter 20200630-20 Toshiba 15.800.000đ
202 Máy lạnh Panasonic U9VKH-8 (1.0Hp) Inverter cao cấp U9VKH-8 Panasonic 9.950.000đ
203 Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ28GSKA0 (3.0Hp) Inverter AMNQ28GSKA0 LG Liên hệ
204 Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) inverter Gas R32 FCF60CVM Daikin 33.950.000đ
205 Máy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) inverter RAS-H10D2KCVG-V Toshiba 7.950.000đ
206 Máy Lạnh Mitsubishi Electric HM35VA (1.5Hp) HM35VA Mitsubishi Electric 9.400.000đ
207 Máy lạnh Panasonic Inverter XU12UKH-8 (1.5Hp) XU12UKH-8 Panasonic 13.600.000đ
208 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-09TL22 (1.0Hp) SC-09TL22 Casper 7.100.000đ
209 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp) FDMNQ48MV1 Daikin Liên hệ
210 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE125VG Mitsubishi Heavy 56.150.000đ
211 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter FDTC60VF Mitsubishi Heavy 10.300.000đ
212 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha FHA71BVMV-1pha Daikin 32.850.000đ
213 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ50BV1B9 (2.0Hp) Inverter FFQ50BV1B9 Daikin 11.450.000đ
214 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 3 pha FVQ125CVEB-3pha Daikin 57.200.000đ
215 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK (6.0Hp) PC-6KAK Mitsubishi Electric 50.500.000đ
216 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp) PL-6BAKLCM Mitsubishi Electric 43.400.000đ
217 Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp) S25PU1H5 Panasonic 26.700.000đ
218 Máy lạnh Carrier CER 010 (1.0Hp) CER-010 Carrier 7.400.000đ
219 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS (2.5Hp) SRK24CS Mitsubishi Heavy Liên hệ
220 Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp) RT12/RC12 Reetech 6.600.000đ
221 Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKA0 (2.5Hp) Inverter AMNQ24GSKA0 LG 7.600.000đ
222 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha FHA71BVMV-3pha Daikin 34.600.000đ
223 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA25RV1V (1.0Hp) Inverter - Gas R32 FFA25RV1V Daikin 8.600.000đ
224 Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) inverter Gas R32 FCF50CVM Daikin 27.200.000đ
225 Máy lạnh Daikin FTKQ60SVMV (2.5Hp) inverter giá rẻ FTKQ60SVMV Daikin 24.600.000đ
226 Máy Lạnh Reetech inverter RTV12-BF-A (1.5 Hp) RTV12-BF-A Reetech Liên hệ
227 Máy lạnh Toshiba RAS-H24PKCVG-V (2.5 Hp) Inverter RAS-H24PKCVG-V Toshiba 21.500.000đ
228 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF (2.5 Hp) Inverter MSY-JP60VF Mitsubishi Electric 24.100.000đ
229 Máy lạnh LG V13API (1.5Hp) Wifi / Inverter V13API LG 10.200.000đ
230 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-12TL22 (1.5Hp) SC-12TL22 Casper 8.800.000đ
231 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp) Dòng sang trọng SRK25CSS-S5 Mitsubishi Heavy 21.800.000đ
232 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter FBQ50EVE Daikin Liên hệ
233 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE125VG-3pha Mitsubishi Heavy 59.400.000đ
234 Máy lạnh General ASGA09BMTA-A (1.0Hp) ASGA09BMTA-A General 7.150.000đ
235 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter SCM45ZM-S Mitsubishi Heavy 17.800.000đ
236 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB (1.5Hp) Inverter FDKS35CAVMB Daikin 8.750.000đ
237 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha FVQ100CVEB-3pha Daikin 52.600.000đ
238 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA (2.0Hp) inverter PCY-P18KA Mitsubishi Electric 39.950.000đ
239 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BALCM (2.0Hp) inverter PLY-P18BALCM Mitsubishi Electric 35.800.000đ
240 Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (3.5Hp) S30PU1H5 Panasonic 32.650.000đ
241 Máy lạnh Carrier CER 013 (1.5Hp) CER-013 Carrier 9.700.000đ
242 Máy lạnh Panasonic XPU24WKH-8 (2.5Hp) inverter tiêu chuẩn XPU24WKH-8 Panasonic 24.150.000đ
243 Máy lạnh Aikibi AWI18C (2.0Hp) Loại thường AWI18C AIKIBI 11.950.000đ
244 Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKA0 (2.0Hp) Inverter AMNQ18GSKA0 LG 6.700.000đ
245 Máy lạnh Panasonic XPU18WKH-8 (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn XPU18WKH-8 Panasonic 17.550.000đ
246 Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 (4.5Hp) S40PU1H5 Panasonic 34.500.000đ
247 Máy lạnh Daikin FTKQ50SVMV (2.0Hp) inverter giá rẻ FTKQ50SVMV Daikin 17.700.000đ
248 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter MSY-JP50VF Mitsubishi Electric 18.200.000đ
249 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-18TL22 (2.0Hp) SC-18TL22 Casper 12.800.000đ
250 Máy lạnh LG V10API (1Hp) Wifi / Inverter V10API LG 8.900.000đ
251 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter FBQ60EVE Daikin Liên hệ
252 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE140VG Mitsubishi Heavy 59.650.000đ
253 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter RAV-SE801UP Toshiba 28.200.000đ
254 Máy lạnh General ASGA12BMTA-A (1.5Hp) ASGA12BMTA-A General 8.600.000đ
255 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter SCM50ZM-S Mitsubishi Heavy 19.900.000đ
256 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha FHA100BVMV-1pha Daikin 38.900.000đ
257 Dàn nóng Multi Daikin 5MKS100LSG (4.0Hp) Inverter 5MKS100LSG Daikin 41.050.000đ
258 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp) RF24/RC24 Reetech 20.100.000đ
259 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA (3.0Hp) inverter PCY-P24KA Mitsubishi Electric 41.850.000đ
260 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 (5.0Hp) FCNQ48MV1 Daikin 42.700.000đ
261 Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp) AT-C186PLE1 LG 21.500.000đ
262 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BALCM (3.0Hp) inverter PLY-P24BALCM Mitsubishi Electric 36.700.000đ
263 Máy lạnh Carrier CER 018 (2.0 Hp) CER-018 Carrier 13.100.000đ
264 Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) SK-H092 Sumikura 5.650.000đ
265 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp) Dòng sang trọng SRK19CSS-S5 Mitsubishi Heavy 16.800.000đ
266 Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter RTV18-BFA Reetech 12.300.000đ
267 Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) inverter RAS-H18PKCVG-V Toshiba 17.100.000đ
268 Máy lạnh Aikibi AWI12C (1.5Hp) Loại thường AWI12C AIKIBI 7.950.000đ
269 Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0 (1.5Hp) Inverter AMNQ12GSJA0 LG 6.100.000đ
270 Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV (1.5Hp) inverter giá rẻ FTKQ35SAVMV Daikin 10.700.000đ
271 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18N (2.0Hp) Inverter cao cấp KCRV18N Aqua Liên hệ
272 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF (1.5Hp) Inverter MSY-JP35VF Mitsubishi Electric 10.900.000đ
273 Máy lạnh Sharp AH-XP13WMW (1.5Hp) J-Tech inverter AH-XP13WMW Sharp 9.400.000đ
274 Máy lạnh Panasonic XPU12WKH-8 (1.5Hp) Inverter XPU12WKH-8 Panasonic 11.400.000đ
275 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-24TL22 (2.5Hp) SC-24TL22 Casper 17.200.000đ
276 Máy lạnh LG V13APF (1Hp) inverter V13APF LG 12.800.000đ
277 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (5.5Hp) - 3 Pha FVRN140BXV1V Daikin 45.700.000đ
278 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter FBQ71EVE Daikin Liên hệ
279 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE140VG-3pha Mitsubishi Heavy 64.000.000đ
280 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter RAV-SE1001UP Toshiba 38.500.000đ
281 Máy lạnh General ASGA18FMTA-A (2.0Hp) ASGA18FMTA-A General 14.350.000đ
282 Máy lạnh Samsung AR18KCF (2.0Hp) AR18KCF Samsung 12.550.000đ
283 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter SCM60ZM-S Mitsubishi Heavy 21.900.000đ
284 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha FHA100BVMV-3pha Daikin 41.200.000đ
285 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM (2.5Hp) Inverter FTKS60FVM Daikin 8.550.000đ
286 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp) APF/AP0-210 Sumikura 19.500.000đ
287 Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp) RU12/RC12 Reetech 14.300.000đ
288 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp) RF36/RC36 Reetech 27.600.000đ
289 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA (3.5Hp) inverter PCY-P30KA Mitsubishi Electric 42.700.000đ
290 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (4.5Hp) FCNQ42MV1 Daikin 39.200.000đ
291 Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp) AT-C246PLEO LG 22.000.000đ
292 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BALCM (3.5Hp) inverter PLY-P30BALCM Mitsubishi Electric 37.500.000đ
293 Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp) S45PU1H5 Panasonic 36.600.000đ
294 Máy lạnh Carrier CER 024 (2.5 Hp) CER-024 Carrier 17.500.000đ
295 Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) SK-H120 Sumikura 6.850.000đ
296 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp) Dòng sang trọng 20200817-92 Mitsubishi Heavy Liên hệ
297 Máy lạnh Reetech RTV12-BFA (1.5Hp) Inverter RTV12-BFA Reetech 7.900.000đ
298 Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) inverter RAS-H13PKCVG-V Toshiba 12.050.000đ
299 Máy lạnh Casper IC-18TL32 (2.0Hp) Inverter IC-18TL32 Casper 13.050.000đ
300 Máy lạnh Aikibi AWI09C (1.0Hp) Loại thường AWI09C AIKIBI 5.900.000đ
301 Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 (1.0Hp) Inverter AMNQ09GSJA0 LG 5.400.000đ
302 Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV (1.0Hp) inverter giá rẻ FTKQ25SAVMV Daikin 8.700.000đ
303 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 CDXM50RVMV Daikin 10.200.000đ
304 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12F (1.5Hp) Inverter cao cấp AQA-KCRV12F Aqua Liên hệ
305 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF (1.0Hp) Inverter MSY-JP25VF Mitsubishi Electric 8.600.000đ
306 Máy lạnh Sharp AH-XP10WMW (1.0Hp) J-Tech inverter AH-XP10WMW Sharp 7.500.000đ
307 Máy lạnh Samsung Inverter AR13KVSDNWK (1.5Hp) AR13KVSDNWK Samsung Liên hệ
308 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter FBQ100EVE Daikin Liên hệ
309 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) siêu cao cấp FDE40VG/SRC40ZMX-S Mitsubishi Heavy 30.100.000đ
310 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter RAV-SE1251UP Toshiba 41.200.000đ
311 Máy lạnh General ASGA24FMTA-A (2.5Hp) ASGA24FMTA-A General 18.500.000đ
312 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter SCM71ZM-S Mitsubishi Heavy 23.900.000đ
313 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha FHA125BVMA-1 pha Daikin 42.500.000đ
314 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ60BV1B9 (2.5Hp) Inverter FFQ60BV1B9 Daikin 13.300.000đ
315 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp) APF/AP0-280 Sumikura 20.800.000đ
316 Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp) RU18/RC18 Reetech 16.850.000đ
317 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) RF48/RC48 Reetech 31.400.000đ
318 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA (4.0Hp) inverter PCY-P36KA Mitsubishi Electric 50.600.000đ
319 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp) FVRN140AXV1 Daikin 47.400.000đ
320 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp) FCNQ36MV1 Daikin 35.700.000đ
321 Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp) AT-C368NLEO LG 29.300.000đ
322 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp) APC/APO-180 Sumikura 18.200.000đ
323 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BALCM (4.0Hp) inverter PLY-P36BALCM Mitsubishi Electric 43.200.000đ
324 Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 (6.0Hp) S50PU1H5 Panasonic 41.100.000đ
325 Máy lạnh Hitachi Ras-E10CZ (1.0Hp) Ras-E10CZ Hitachi 6.750.000đ
326 Máy lạnh Carrier CVUR 010 (1.0Hp) inverter CVUR-010 Carrier 9.800.000đ
327 Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) SK-H180 Sumikura 9.900.000đ
328 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp) Dòng sang trọng SRK10CRS-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
329 Máy lạnh LG V10APF (1.0Hp) inverter V10APF LG 10.900.000đ
330 Máy lạnh Reetech RTV09-BFA (1.0Hp) Inverter RTV09-BFA Reetech 6.650.000đ
331 Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) inverter RAS-H10PKCVG-V Toshiba 10.300.000đ
332 Máy lạnh Panasonic XPU9WKH-8 (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn XPU9WKH-8 Panasonic 9.250.000đ
333 Máy lạnh Casper HC-12IA32 (1.5Hp) Inverter HC-12IA32 Casper 7.500.000đ
334 Máy lạnh Aikibi AWF28IC (3.0Hp) inverter AWF28IC AIKIBI Liên hệ
335 Dàn nóng máy lạnh Multi LG A5UQ48GFA1 (5.0Hp) Inverter A5UQ48GFA1 LG 35.200.000đ
336 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV9F (1.0Hp) Inverter cao cấp AQA-KCRV9F Aqua Liên hệ
337 Máy Lạnh Reetech RT9-DE-A/RC9-DE-A (1.0Hp) RT9-DE-A/RC9-DE-A Reetech Liên hệ
338 Máy lạnh Sharp AH-XP18WMW (2.0Hp) J-Tech inverter AH-X18WMW Sharp 12.600.000đ
339 Máy lạnh Panasonic Inverter XU9UKH-8 (1.0Hp) XU9UKH-8 Panasonic 11.250.000đ
340 Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFHGWKNSV (1.0Hp) AR10MVFHGWKNSV Samsung Liên hệ
341 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CK-5 (3.0Hp) SRK24CK-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
342 Máy lạnh LG V10APH (1Hp) Inverter V10APH LG 8.600.000đ
343 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha FVRN125BXV1V Daikin 36.800.000đ
344 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha FBQ100EVE Daikin Liên hệ
345 Máy lạnh Mitsubishi Electric MSZ-FM35VA (1.5Hp) inverter MSZ-FM35VA Mitsubishi Electric Liên hệ
346 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG (2.0Hp) siêu cao cấp FDE50VG/SRC50ZMX-S Mitsubishi Heavy 31.700.000đ
347 Máy lạnh âm trần Samsung AC018HB4DED/ID (2.0Hp) AC018HB4DED/ID Samsung 21.950.000đ
348 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter RAV-SE561UP Toshiba 24.100.000đ
349 Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp) CC-18TL11 Casper 19.400.000đ
350 Máy lạnh General ASGG09JLTB-V (1.0Hp) ASGG09JLTB-V General 9.900.000đ
351 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) GX-A18UCW Sharp 18.500.000đ
352 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) inverter FDF71VD1/FDC71VNP Mitsubishi Heavy 51.900.000đ
353 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter SCM80ZM-S Mitsubishi Heavy 26.400.000đ
354 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha FHA125BVMA-3pha Daikin 44.900.000đ
355 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35EAVMB (1.5Hp) Inverter FDKS35EAVMB Daikin 8.750.000đ
356 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp) PS-3GAKD Mitsubishi Electric 33.900.000đ
357 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp) APF/AP0-360 Sumikura 25.250.000đ
358 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL (3.0Hp) NP-C28DL Nagakawa 18.250.000đ
359 Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp) D24DTH5 Panasonic 23.600.000đ
360 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp) AP-C246KLA0 LG 21.900.000đ
361 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) RF60/RC60 Reetech 39.500.000đ
362 Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp) RU24/RC24 Reetech 19.550.000đ
363 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp) APL/APO-280 Sumikura 25.550.000đ
364 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter PCY-P42KA Mitsubishi Electric 71.990.000đ
365 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp) FCNQ30MV1 Daikin 31.300.000đ
366 Máy lạnh âm trần Funiki CC18 (2.0Hp) CC18 Funiki 16.900.000đ
367 Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 (2.0Hp) MCD-18CRN1 Midea 16.050.000đ
368 Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp) AT-C488MLEO LG 33.900.000đ
369 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp) APC/APO-240 Sumikura 22.600.000đ
370 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter PLY-P42BALCM Mitsubishi Electric 60.950.000đ
371 Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) RGT18/RC18 Reetech 19.600.000đ
372 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T19KB4H52 (2.0Hp) inverter CS-T19KB4H52 Panasonic 32.350.000đ
373 Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF (1.5Hp) Ras-F13CF Hitachi 8.750.000đ
374 Máy lạnh Midea MSMA-09CR (1.0Hp) MSMA-09CR Midea 4.550.000đ
375 Máy lạnh Carrier CVUR 013 (1.5Hp) inverter CVUR-013 Carrier 11.650.000đ
376 Máy lạnh Sumikura SK-(H)240 (2.5Hp) SK-H240 Sumikura 14.200.000đ
377 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)09TL (1.0Hp) NS-CA09TL Nagakawa 5.250.000đ
378 Máy lạnh Daikin FTKJ25NVMVW (1.0Hp) Inverter model Châu Âu FTKJ25NVMVW Daikin 20.900.000đ
379 Máy lạnh Toshiba RAS-H10XKCVG-V (1.0Hp) inverter RAS-H10XKCVG-V Toshiba 9.500.000đ
380 Máy lạnh Aikibi AWF24IC (2.5Hp) inverter AWF24IC AIKIBI 20.050.000đ
381 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-300USP-V/RAV-300ASP-V (3.5Hp) RAV-300USP-V/RAV-300ASP-V Toshiba 26.900.000đ
382 Dàn nóng máy lạnh Multi LG A4UQ36GFD0 (4.0Hp) Inverter A4UQ36GFD0 LG 22.600.000đ
383 Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp) N24VKH-8 Panasonic 20.600.000đ
384 Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) Gas R32 FTC60NV1V Daikin 20.350.000đ
385 Máy Lạnh Midea MSMA-10CRN1 (1.0Hp) MSMA-10CRN1 Midea 5.150.000đ
386 Máy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V (2.5Hp) RAS-H24U2KSG-V Toshiba Liên hệ
387 Máy lạnh Sharp AH-A12RHW (1.5Hp) AH-A12RHW Sharp 7.200.000đ
388 Máy lạnh Samsung AR24TYHQASINSV (2.5Hp) inverter AR24TYHQASINSV Samsung 16.600.000đ
389 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp) SRK24CS-S5 Mitsubishi Heavy 17.900.000đ
390 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 3 Pha FVRN100BXV1V Daikin 34.100.000đ
391 Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter ATNQ18GPLE6 LG 22.300.000đ
392 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp) FDUM50CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
393 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter FBQ125EVE Daikin Liên hệ
394 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter - 3 pha PCY-P42KA-3pha Mitsubishi Electric 71.990.000đ
395 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) siêu cao cấp FDE60VG/SRC60ZMX-S Mitsubishi Heavy 33.150.000đ
396 Máy lạnh âm trần Samsung AC024HB4DED/ID (2.5Hp) AC024HB4DED/ID Samsung 25.850.000đ
397 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter RAV-SE561CP Toshiba 27.300.000đ
398 Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp) CC-28TL11 Casper 25.200.000đ
399 Máy lạnh General ASGG12JLTB-V (1.5Hp) ASGG12JLTB-V General 11.900.000đ
400 Máy lạnh Casper HC-09IA32 (1.0Hp) Inverter lọc bụi mịn 2021 HC-09IA32 Casper 6.200.000đ
401 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) GX-A24UCW Sharp 22.000.000đ
402 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp) inverter FDF100VD2/FDC90VNP Mitsubishi Heavy 60.350.000đ
403 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter SCM100ZM-S Mitsubishi Heavy 41.500.000đ
404 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha FHA140BVMA-1pha Daikin 46.200.000đ
405 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB (2.5Hp) Inverter FDKS60CVMB Daikin 11.500.000đ
406 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp) PS-4GAKD Mitsubishi Electric 40.500.000đ
407 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-500 (5.0Hp) APF/AP0-500 Sumikura 30.600.000đ
408 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp) FC18 Funiki 15.800.000đ
409 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL (5.0Hp) NP-C50DL Nagakawa 28.500.000đ
410 Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q (2.0Hp) NV-C185Q Nagakawa 16.800.000đ
411 Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp) D28DTH5 Panasonic 29.600.000đ
412 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp) AP-C286KLA0 LG 25.400.000đ
413 Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha RU36/RC36 Reetech 30.050.000đ
414 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 (10.0Hp) RS100/RC100 Reetech 71.800.000đ
415 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp) APL/APO-360 Sumikura 28.750.000đ
416 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp) FCNQ26MV1 Daikin 30.200.000đ
417 Máy lạnh âm trần Funiki CC24 (2.5Hp) CC24 Funiki 20.150.000đ
418 Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 (3.0Hp) MCD-28CRN1 Midea 20.100.000đ
419 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836 (2.0Hp) NT-C1836 Nagakawa 15.900.000đ
420 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp) APC/APO-280 Sumikura 23.100.000đ
421 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp) FDT50CR-S5 Mitsubishi Heavy 23.300.000đ
422 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter PLY-P48BALCM Mitsubishi Electric 68.400.000đ
423 Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp) RGT24/RC24 Reetech 23.700.000đ
424 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T24KB4H52 (2.5Hp) inverter CS-T24KB4H52 Panasonic 37.350.000đ
425 Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF (2.0Hp) Ras-F18CF Hitachi 12.700.000đ
426 Máy lạnh Midea MSMA-12CR (1.5Hp) MSMA-12CR Midea 6.300.000đ
427 Máy lạnh Carrier CVUR 018 (2.0Hp) inverter CVUR-018 Carrier 17.200.000đ
428 Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) inverter SK-H092 Sumikura 7.500.000đ
429 Máy lạnh Funiki SBC09 (1.0Hp) SBC09 Funiki 5.400.000đ
430 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)12TL (1.5Hp) NS-CA12TL Nagakawa 6.600.000đ
431 Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WNM (1.0Hp) inverter AQA-KCRV9WNM Aqua 6.600.000đ
432 Máy lạnh LG V24ENF (2.5Hp) inverter V24ENF LG 17.900.000đ
433 Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp) RT24/RC24 Reetech 13.100.000đ
434 Máy lạnh Mitsubishi Electric HM60VA (2.5Hp) HM60VA Mitsubishi Electric 19.700.000đ
435 Máy lạnh Casper LC-18FS32 (2.0Hp) LC-18FS32 Casper 9.700.000đ
436 Máy lạnh Aikibi AWF18IC (2.0Hp) inverter AWF18IC AIKIBI 15.350.000đ
437 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-240USP-V/RAV-240ASP-V (3.0Hp) RAV-240USP-V/RAV-240ASP-V Toshiba 24.800.000đ
438 Dàn nóng máy lạnh Multi LG A3UQ30GFD0 (3.0Hp) Inverter A3UQ30GFD0 LG 19.600.000đ
439 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18NQ-S (2.0 Hp) AQA-KCR18NQ-S Aqua 10.600.000đ
440 Máy Lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp) RT18/RC18 Reetech 9.600.000đ
441 Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp) Gas R32 FTC50NV1V Daikin 14.500.000đ
442 Máy Lạnh Midea MSMA-13CRN1 (1.5Hp) MSMA-13CRN1 Midea 6.300.000đ
443 Máy lạnh Sharp AH-X18XEW (2.0Hp) inverter AH-X18XEW Sharp 11.950.000đ
444 Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp) N18VKH-8 Panasonic 14.700.000đ
445 Máy lạnh Samsung AR18TYHQASINSV (2.0Hp) inverter AR18TYHQASINSV Samsung 11.600.000đ
446 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp) SRK18CS-S5 Mitsubishi Heavy 13.500.000đ
447 Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter ATNQ24GPLE6 LG 25.800.000đ
448 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp) FDUM71CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
449 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha FBQ125EVE Daikin Liên hệ
450 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp FDE71VG/FDC71VG Mitsubishi Heavy 41.500.000đ
451 Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp) AC036HB4DED/ID Samsung 34.100.000đ
452 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter RAV-SE801CP Toshiba 33.200.000đ
453 Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp) - 3 Pha CC-36TL11-3pha Casper 38.000.000đ
454 Máy lạnh General ASGA18JCC (2.0Hp) ASGA18JCC General 18.500.000đ
455 Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 (2.0Hp) FC-18TL11 Casper 17.950.000đ
456 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP (5.0Hp) inverter FDF100VD2/FDC100VNP Mitsubishi Heavy 64.900.000đ
457 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) GX-A30UCW Sharp 27.700.000đ
458 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0Hp) Inverter SCM125ZM-S Mitsubishi Heavy 48.300.000đ
459 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha FHA140BVMA-3pha Daikin 48.850.000đ
460 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM (3.0Hp) Inverter FTKS71FVM Daikin 8.900.000đ
461 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp) PS-5GAKD Mitsubishi Electric 45.700.000đ
462 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-600 (6.0Hp) APF/AP0-600 Sumikura 34.950.000đ
463 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24 (2.5Hp) FC24 Funiki 18.100.000đ
464 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL (10.0Hp) NP-C100DL Nagakawa 60.800.000đ
465 Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C285Q (3.0Hp) NV-C285Q Nagakawa 22.300.000đ
466 Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp) D34DTH5 Panasonic 32.900.000đ
467 Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 (5.0Hp) inverter APNQ48GT3E3 LG 39.100.000đ
468 Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha RU36/RC36-3pha Reetech 30.050.000đ
469 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 (13.0Hp) RS120/RC120 Reetech 79.400.000đ
470 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 (5.0Hp) 3 Pha APL/APO-500 Sumikura 34.550.000đ
471 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter PCY-P48KA Mitsubishi Electric 80.300.000đ
472 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) 20210629-208 Daikin 34.400.000đ
473 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp) CS-C18FFH Panasonic 19.800.000đ
474 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp) FCNQ21MV1 Daikin 27.450.000đ
475 Máy lạnh âm trần Funiki CC36 (4.0Hp) CC27 Funiki 26.700.000đ
476 Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 (4.0Hp) MCD-36CRN1 Midea 27.000.000đ
477 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836 (3.0Hp) NT-C2836 Nagakawa 22.900.000đ
478 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp) APC/APO-360 Sumikura 28.800.000đ
479 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp) FDT71CR-S5 Mitsubishi Heavy 28.900.000đ
480 Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 (1 pha-3 pha) (4.0Hp) RGT36/RC36-1-3pha Reetech 32.800.000đ
481 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T34KB4H52 (4.0Hp) inverter CS-T34KB4H52 Panasonic 42.450.000đ
482 Máy lạnh Hitachi RAS-X10CD (1.0Hp) inverter RAS-X10CD Hitachi 9.150.000đ
483 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM (1.0Hp) ESM09CRM Electrolux 6.200.000đ
484 Máy lạnh Midea MS11D1-18CR (2.0Hp) MS11D1-18CR Midea 9.100.000đ
485 Máy lạnh Carrier CVUR 022 (2.5Hp) inverter CVUR-022 Carrier 19.900.000đ
486 Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) inverter SK-H120 Sumikura 9.950.000đ
487 Máy lạnh Funiki SBC12 (1.5Hp) SBC12 Funiki 6.850.000đ
488 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)18TL (2.0Hp) NS-CA18TL Nagakawa 9.500.000đ
489 Máy lạnh LG V18ENF (2.0Hp) inverter V18ENF LG 13.600.000đ
490 Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG (2.0Hp) RAS-H18U2KSG Toshiba 13.500.000đ
491 Máy lạnh Mitsubishi Electric GH18VA (2.0Hp) inverter GH18VA Mitsubishi Electric 18.800.000đ
492 Máy lạnh Casper KC-12FS32 (1.5Hp) KC-12FS32 Casper 6.300.000đ
493 Máy lạnh Aikibi AWF12IC (1.5Hp) inverter AWF12IC AIKIBI 9.950.000đ
494 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-180USP-V/RAV-180ASP-V (2.0Hp) RAV-180USP-V/RAV-180ASP-V Toshiba 21.800.000đ
495 Dàn nóng máy lạnh Multi LG A3UQ24GFD0 (2.5Hp) Inverter A3UQ24GFD0 LG 17.400.000đ
496 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S (1.5 Hp) AQA-KCR12NQ-S Aqua 6.700.000đ
497 Máy Lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp) 20201224-695 Reetech 6.900.000đ
498 Máy lạnh Daikin FTF35UV1V (1.5Hp) Gas R32 FTF35UV1V Daikin 9.800.000đ
499 Máy lạnh Midea MSMA1-18CRN1 (2.0Hp) MSMA1-18CRN1 Midea 9.900.000đ
500 Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5Hp) RAS-H13U2KSG-V Toshiba 9.300.000đ
501 Máy lạnh Sharp AH-X12XEW (1.5Hp) inverter AH-X12XEW Sharp 8.200.000đ
502 Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp) N12WKH-8 Panasonic 9.800.000đ
503 Máy lạnh Samsung AR12TYHQASINSV (1.5Hp) inverter AR12TYHQASINSV Samsung 8.200.000đ
504 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp) SRK12CT-S5 Mitsubishi Heavy 8.800.000đ
505 Máy lạnh LG V13ENS (1.5 Hp) inverter V13ENH LG 8.500.000đ
506 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 3 Pha FVRN71BXV1V Daikin 29.400.000đ
507 Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter ATNQ36GPLE6 LG 32.200.000đ
508 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM100CR-S5 (4.0Hp) FDUM100CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
509 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ140EVE (6.0Hp) inverter FBQ140EVE Daikin Liên hệ
510 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter - 3 Pha PLY-P48BALCM-3pha Mitsubishi Electric 68.400.000đ
511 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter - 3 pha PCY-P48KA-3pha Mitsubishi Electric 80.300.000đ
512 Máy lạnh tủ đứng Samsung AF28FVDAWKNST (3.0Hp) Inverter AF28FVDAWKNST Samsung 59.900.000đ
513 Máy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp) AC048HB4DED/ID Samsung 39.550.000đ
514 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter RAV-SE1001CP Toshiba 42.200.000đ
515 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C3636 (4.0Hp) NT-C3636 Nagakawa 27.800.000đ
516 Máy lạnh General ASGA24JCC (2.5Hp) ASGA24JCC General 24.300.000đ
517 Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11 (5.0Hp) - 3 Pha CC-50TL11-3pha Casper 42.000.000đ
518 Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 (3.0Hp) FC-28TL11 Casper 20.950.000đ
519 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha GX-A36UCW-3pha Sharp 29.200.000đ
520 Máy lạnh Midea MS11D1-24CR (2.5Hp) MS11D1-24CR Midea 12.800.000đ
521 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter SRK71ZR-S Mitsubishi Heavy 10.350.000đ
522 Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B8W19 BYFQ60B8W19 Daikin 4.100.000đ
523 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp) PS-6GAKD Mitsubishi Electric 50.800.000đ
524 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-960 (10.0Hp) APF/AP0-960 Sumikura 76.100.000đ
525 Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR (3.0Hp) MFS-28HR Midea 18.600.000đ
526 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp) FC27 Funiki 19.700.000đ
527 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp) FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 Mitsubishi Heavy 28.600.000đ
528 Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp) D43DTH5 Panasonic 35.800.000đ
529 Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp) VP-C1008FA0 LG 71.700.000đ
530 Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha RU48/RC48-3pha Reetech 32.450.000đ
531 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp) RS160/RC160 Reetech 102.200.000đ
532 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 (6.0Hp) 3 pha APL/APO-600 Sumikura 39.250.000đ
533 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp) CS-C28FFH Panasonic 28.950.000đ
534 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp) FCNQ18MV1 Daikin 22.800.000đ
535 Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp) CC50 Funiki 34.550.000đ
536 Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp)- 3 Pha MCD-50CRN1 Midea 31.300.000đ
537 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 (5.5Hp) APC/APO-500 Sumikura 34.200.000đ
538 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) FDT100CR-S5 Mitsubishi Heavy 37.650.000đ
539 Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp) 3 Pha RGT48/RC48 Reetech 34.900.000đ
540 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 (4.5Hp) inverter CS-T43KB4H52 Panasonic 49.350.000đ
541 Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD (1.5Hp) inverter RAS-X13CD Hitachi 11.250.000đ
542 Máy lạnh Electrolux ESM12CRM (1.5Hp) ESM12CRM Electrolux 6.900.000đ
543 Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) inverter SK-H180 Sumikura 16.600.000đ
544 Máy lạnh Funiki SBC18 (2.0Hp) SBC18 Funiki 9.600.000đ
545 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)24TL (2.5Hp) NS-CA24TL Nagakawa 12.900.000đ
546 Máy lạnh Mitsubishi Electric GH13VA (1.5Hp) inverter GH13VA Mitsubishi Electric 12.050.000đ
547 Máy lạnh Aikibi AWF09IC (1.0Hp) inverter AWF09IC AIKIBI 7.900.000đ
548 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-130USP-V/RAV-130ASP-V (1.5Hp) RAV-130USP-V/RAV-130ASP-V Toshiba 19.200.000đ
549 Dàn nóng máy lạnh Multi LG A2UQ18GFD0 (2.0Hp) Inverter A2UQ18GFD0 LG 15.300.000đ
550 Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 (5.0Hp) Inverter ATNQ48GMLE6 LG 36.850.000đ
551 Máy lạnh Midea MSAB1-24CRN1 (2.5Hp) MSAB1-24CRN1 Midea 12.800.000đ
552 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S (1.0 Hp) AQA-KCR9NQ-S Aqua 5.700.000đ
553 Máy Lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp ) RT9/RC9 Reetech 5.600.000đ
554 Máy lạnh Electrolux ESM18CRM (2.0Hp) ESM18CRM Electrolux 11.800.000đ
555 Máy lạnh Daikin FTF25UV1V (1.0Hp) Gas R32 FTF25UV1V Daikin 7.700.000đ
556 Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V (1.0Hp) RAS-H10U2KSG-V Toshiba 7.300.000đ
557 Máy lạnh Sharp AH-X9XEW (1.0Hp) inverter AH-X9XEW Sharp 6.500.000đ
558 Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp) N9WKH-8 Panasonic 7.900.000đ
559 Máy lạnh Samsung AR09TYHQASINSV (1.0Hp) inverter AR09TYHQASINSV Samsung 7.100.000đ
560 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp) SRK09CTR-S5 Mitsubishi Heavy 7.000.000đ
561 Máy lạnh LG V10ENW (1 Hp) inverter V10ENW LG 7.450.000đ
562 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 1 Pha FVRN71BXV1V Daikin 27.700.000đ
563 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM125CR-S5 (5.0Hp) FDUM125CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ
564 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ140EVE (6.0Hp) inverter - 3 pha FBQ140EVE Daikin Liên hệ
565 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha PLY-P42BALCM-3pha Mitsubishi Electric 60.950.000đ
566 Máy lạnh tủ đứng Samsung AP50M0ANXSG (5.0Hp) AP50M0ANXSG Samsung 37.500.000đ
567 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter RAV-SE1251CP Toshiba 47.300.000đ
568 Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha FC-48TL11-3pha Casper 30.000.000đ
569 Máy lạnh Casper LC-09FS32 (1.0Hp) LC-09FS32 Casper 5.200.000đ
570 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha GX-A42UCW-3pha Sharp 33.200.000đ
571 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB (2.0Hp) Inverter FDKS50CVMB Daikin 10.900.000đ
572 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-1200 (12.0Hp) APF/AP0-1200 Sumikura 86.950.000đ
573 Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR (5.0Hp) MFS-50CR Midea 27.500.000đ
574 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp) FC50 Funiki 29.350.000đ
575 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 Mitsubishi Heavy 37.900.000đ
576 Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp) D50DTH5 Panasonic 40.500.000đ
577 Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha RU60/RC60-3pha Reetech 37.900.000đ
578 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) CS-C45FFH Panasonic 38.800.000đ
579 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp) FCNQ13MV1 Daikin 18.400.000đ
580 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036 (5.5Hp) NT-C5036 Nagakawa 33.200.000đ
581 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-600 (6.0Hp) APC/APO-600 Sumikura 38.600.000đ
582 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha FDT125CR-S5 Mitsubishi Heavy 41.050.000đ
583 Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 (6.5Hp) 3 Pha RGT60/RC60 Reetech 41.200.000đ
584 Máy lạnh Hitachi RAS-X18CD (2.0Hp) inverter RAS-X18CD Hitachi 16.500.000đ
585 Máy lạnh Midea MSI-09CR (1.0Hp) inverter MSI-09CR Midea 6.600.000đ
586 Máy lạnh Funiki SBC24 (2.5Hp) SBC24 Funiki 12.100.000đ
587 Máy lạnh Mitsubishi Electric GH10VA (1.0Hp) inverter GH10VA Mitsubishi Electric 9.500.000đ
588 Remote dây âm trần Multi Daikin BRC1C61 Remote dây Multi Daikin BRC1C61 Daikin 850.000đ